Nye fantastiske shopping muligheder

Kompressiosukat ovat tänä päivänä urheilijoiden ahkerassa käytössä

Aktiivijuoksijoiden keskuudessa käytetään yleisesti pitkiä sukkia, jotka ehkäisevät jalkojen väsymistä juoksun aikana ja helpottavat rasituksen jälkeistä palautumista. Mutta auttavatko ne todella, vaikka onko se vain keino saada ihmiset hankkimaan kalliita varusteita? Mielipiteet asiasta ovat jakautuneita, mutta niiden myönteisestä vaikutuksesta juoksijoiden suoritukseen on myös tehty tieteellisiä tutkimuksia. Tutkimustulokset eivät ole yksiselitteisiä eivätkä johdonmukaisia. Se johtuu mm. siitä, että kokeita suoritetaan monin eri tavoin. Tutkiessasi kompressiosukkien käytöstä urheilusuorituksen aikana tehtyjä testejä kiinnitä huomiota siihen, kuka testin on tehnyt ja onko tuloksille tieteellistä pohjaa.
Testauksessa otetaan huomioon monia eri näkökohtia, esimerkiksi juokseeko tutkimushenkilö nopeammin ja pidempään kompressiosukat kanssa vai tavallisilla sukilla.
On myös tutkittu, virtaako veri takaisin laskimoista nopeammin kompressiosukkia käytettäessä. Samaten on tutkittu koehenkilön sykettä harjoittelun aikana, olettaen että sydän lyö harvemmin kun verenvirtaus sydämeen lisääntyy kompression kiihdyttämän veren takaisinvirtauksen vuoksi. Myös laktaatin eli maitohapon pitoisuutta voidaan mitata. Kun verta virtaa paremmin laskimoista sydämeen, myös kuona-aineiden määrä veressä vähenee.
Mutta mitä ominaisuuksia kompressiosukat on ja miksi niistä on tullut juoksijoiden keskuudessa niin suosittuja ympäri maailman? Kompressiosukkien avulla on jo kauan hoidettu kroonisia laskimosairauksia, joissa laskimoläppien toiminta häiriytyy ja veren pääsy takaisin sydämeen vaikeutuu. Lisäämällä painetta laskimoläppiin veren kiertoa voidaan tehostaa terveissäkin jaloissa. Se vaikuttaa myös suorituskykyyn sekä jalkojen palautumiseen paremmin kuin jos kompressiosukat ei käytetä.